Volejte ještě dnes 

602 649 779

nebo pište na:

pomoc@housedoktor.cz

HOUSE        DOKTOR

Vyléčíme i váš dům

Jak HOUSE DOKTOR vyléčí váš dům?

HOUSE DOKTOR – lékař vašeho domu vyléčí jeho nemoci, ať již vrozené, které vznikly při stavbě, tak i nemoci vznikající opotřebením jeho technologických systémů a konstrukcí během provozu. Není s vaším domem něco v pořádku a chcete s tím něco udělat?

Zavolejte HOUSE DOKTORA a nechte ho dělat to, co dobře umí. 

Úvodní anamnéza vašeho domu - po vzájemné dohodě vás navštíví náš odborník a detailně se seznámí s technologiemi použitými ve vaší kotelně a případně v dalších technických prostorách domu. Pokud máte ve svém domě i moderní technologie jako tepelné čerpadlo nebo solární, případně fotovoltaické panely, budeme potřebovat přístup i k těmto zařízením. Nahlédneme i do projektové dokumentace domu, zejména dokumentace systémů vytápění, rozvodu teplé vody a elektroinstalace. U problémových technologií bývá obvyklé, že projektová dokumentace nebyla vůbec zpracována nebo neodpovídá skutečnosti. V tomto případě zmapujeme situaci podle instalovaných zařízení a jejich skutečné funkčnosti. Účelem této první návštěvy je získat co nejvíce informací, na základě kterých pak zpracujeme podrobnou analýzu stávajících technologických systémů vašeho domu. Její součástí bude i návrh opatření, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků.

Měření profilu spotřeby domu - na vzájemně dohodnutých místech elektrického rozvodu vašeho domu umístíme čidla našeho spotřeboměru, který zaznamenává průběh spotřeby v daném uzlu v čase. Čidla můžeme umístit například v rozvaděči u přívodu elektřiny do domu a měřit tak celkovou spotřebu na každé fázi v čase samostatně nebo můžeme měřit a porovnávat spotřebu jednotlivých elektrických okruhů u jejich jističe (můžeme měřit až deset okruhů současně) nebo můžeme měřit příkon vašeho elektrokotle (případně tepelného čerpadla) v čase a porovnávat jeho závislost na venkovní a vnitřní teplotě v domu - podívejte se například na měřená živá data z domu, vytápěného našim předváděcím tepelným čerpadlem NIBE F2030/7. Veškerá tato měření s vámi dohodneme individuálně podle reálné situace ve vašem domě tak, abychom pomocí naměřených hodnot doplnili další informace do naší technické zprávy.

Měření skutečných tepelných ztrát vašeho domu - součástí projektové dokumentace vašeho domu je i teoretický výpočet tepelně izolačních vlastností vašeho domu i jeho projektovaných tepelných ztrát, na jehož základě pak byl dimenzován vytápěcí systém vašeho domu. Naše praxe nás přesvědčila, že tyto teoretické výpočty se od skutečných tepelných ztrát domu velmi výrazně liší (často i násobně) a toto bývá první problém vysokých nákladů na vytápění, kdy máte předimenzovaný (nebo naopak poddimenzovaný) zdroj tepla, který tak pracuje mimo svůj optimální pracovní režim. Naše měření objektivně stanoví skutečnou (ne tedy jen výpočtovou) křivku tepelných ztrát vašeho domu v závislosti na vnější a vnitřní teplotě a získáme tak klíčovou informaci pro další postup. Počítejte prosím s tím, že toto měření je dlouhodobé v řádu týdnů (abychom nasbírali dostatek hodnot při různých venkovních teplotách - podívejte se například na živá data z měření provozu tepelného čerpadla NIBE F2030/9 u referenčního zákazníka ), nicméně nevyžaduje žádnou součinnost z vaší strany. I přítomnost našich pracovníků v průběhu tohoto dlouhodobého měření bude minimalizována jen na několik krátkých návštěv tak, aby vás co nejméně zatěžovala.

Kontrola konstrukcí domu termokamerou -  v každém rodinném domě jsou místa, kde stavaři neudělali kvalitně svou práci a zanechali po sobě takzvané tepelné mosty. Týká se to zejména míst, kde je plášť budovy přerušen nějakým technologickým prostupem (třeba komín střechou jako na obrázku vpravo) nebo okny či dveřmi. S využitím profesionální termokamery FLIR společně projdeme všechna místa možného úniku tepla a na základě vyhodnocení snímků a naměřených dat přesně určíme, která místa jsou v pořádku a kde naopak k nějakému úniku tepla dochází. Dále upřesníme, kde únik je normální (například přes plochu oken nebo odvětráváním) a kde je nějaká závada tepelně-izolačního pláště a jak je možno ji odstranit. Doporučíme, kdy je provedení příslušného opatření finančně rentabilní a kdy se jedná o závadu, jejíž odstranění by nebylo efektivní. Aby měření pomocí termokamery přineslo použitelné výsledky je nutno ho provádět při co nejnižších venkovních teplotách. 

Na základě výše popsaných základních služeb vám pak HOUSE DOKTOR předá závěrečnou zprávu o detailním technologickém auditu vašeho domu včetně seznamu dalších doporučených opatření (například změna nastavení regulace, doplnění chybějících nebo nefunkčních technologií, doplnění nového nebo optimalizace stávajícího zdroje tepla, návrh provozních doporučení apod.). U každého opatření bude vypočtena jeho finanční náročnost a především návratnost vložených peněz. Pokud se k realizaci těchto kroků následně rozhodnete, zajistíme vám výběr a dodávku potřebných technologií a dodavatelských prací tak, abychom vám ušetřili nekonečné dohadování s různými řemeslníky a dodavatelskými firmami a vše našim prostřednictvím dostanete funkční, na klíč a v předem dohodnutých cenách. 

Naší hlavní výhodou je nezávislost na jakékoliv technologii či konkrétním výrobci nebo dodavateli. Proto můžeme vždy vybrat to nejlepší řešení přesně na míru pro vás.

Kromě výše uvedených služeb vám v případě potřeby zajistíme:

  • oficiální dokument o energetickém auditu
  • energetický štítek budovy
  • letecké snímky a video vašeho domu nebo pozemku z malé výšky

Po návštěvě HOUSE DOKTORA budete platit méně a budete přesně vědět, za co platíte.

Napište nám na pomoc@housedoktor.cz a získáte uvítací slevu 5% na naše služby