Volejte ještě dnes 

602 649 779

nebo pište na:

pomoc@housedoktor.cz

HOUSE        DOKTOR

Vyléčíme i váš dům

Internet of Things

Internet Věcí (Internet of Things, IoT) je výsledkem významného technologického pokroku v mnoha paralelních oborech. Je charakterizován třemi základními aspekty: 

Miniaturizace - elektronická zařízení se stávají menšími, výkonnějšími a energeticky úspornějšími. 

Cenová dostupnost - náklady na elektronické komponenty a komunikační sítě trvale klesají. 

"Bezdrátovost" - elektronická zařízení se stávají bezdrátovými

Podle některých odhadů bude v roce 2020 připojeno k internetu až 50 miliard zařízení schopných komunikovat nejen s člověkem, ale i mezi sebou. Přepokládá se proto, že díky komunikaci "věcí" mezi sebou bude možno v nejrůznějších technologických procesech přenést na stroje část rozhodovacího procesu. Definice říká, že "věc" použítelná v konceptu IoT musí mít nějakou řídicí jednotku, čidla měřící parametry řízeného procesu, akční členy, které jsou schopny řídit onen proces a schopnost komunikace s ostatními "věcmi". Nutná je samozřejmě standardizace komunikačního protokolu aby si "věci" různých výrobců mezi sebou rozuměly. 

Popsaný koncept zcela naplňuje náš nový systém OPENSTARS IoT. Oproti předchozí generaci systému OPENSTARS došlo ke zjednodušení celého systému, podstatnému navýšení výkonu díky využití moderních RISC procesorů, snížení spotřeby elektrické energie na zanedbatelnou úroveň, poklesu ceny celého systému a převedení veškerých datových komunikací mezi uzly systému na bezdrátový standard WiFi. Systém OPENSTARS IoT je založen na výkonných procesorech ARM Cortex zajišťujících sběr, zpracování dat a jejich odeslání na databázové servery v cloudu. Díky využití nejmodernějších technologií jsou součástí systému i autonomní čidla, která sama měří fyzikální veličiny prostředí a odesílají je přímo na dataservery. Systém tedy může být velmi dobře distribuovaný po rozsáhlejším technologickém celku. A konečně jsou nedílnou součástí systému i akční členy, které umožňují průběžné, autonomní řízení sledovaných technologií. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že nová generace systému Openstars naplňuje všechny charakterstiky konceptu Internet of Things a plným právem tak nese označení OPENSTARS IoT