Volejte ještě dnes 

602 649 779

nebo pište na:

pomoc@housedoktor.cz

HOUSE        DOKTOR

Vyléčíme i váš dům

Kolik vás bude HOUSE DOKTOR stát?

Cílem naší práce je zmapovat kam tečou vaše peníze a ušetřit každou vaši zbytečně zaplacenou korunu. Váš dům je jedinečná individualita jako každý z nás, proto budou i naše služby a jejich cena šity každému domu na míru. Cenu našich služeb lze rozdělit do několika oblastí:

Úvodní anamnéza vašeho domu - za pevnou, předem dohodnutou cenu Vám zpracujeme podrobnou analýzu současného stavu technologických systémů vašeho domu a navrhneme seznam konkrétních kroků k jejich celkové optimalizaci


Sladění jednotlivých systémů domu - provedeme: 

  • měření profilů spotřeby jednotlivých elektrických okruhů vašeho domu 
  • měření jeho tepelných ztrát 
  • měření termokamerou
  • měření dalšími technickými prostředky 

Na tomto základě nastavíme stávající systémy domu tak, aby spolupracovaly s maximální účinností a minimálními náklady. Za tuto práci nám zaplatíte jedním ze dvou způsobů podle vašeho výběru:

Pevná nabídková cena - součástí úvodní anamnézy vašeho domu bude závazná standardní cenová nabídka na realizaci všech těchto činností za pevnou, předem dohodnutou cenu, nebo

Podíl na skutečně dosažených úsporách - naše práce bude zaplacena z peněz, které vám prokazatelně ušetříme a to ve výši úspor dosažených za první rok oproti přesně změřenému výchozímu stavu. Další roky už budou dosažené úspory v plné výši vaše. Našim cílem je dlouhodobá spolupráce s vámi, neslibujeme rychlé zázraky, ale trpělivou a dlouhodobou péči o zdravotní stav vašeho domu.

Nové technologické prvky domu -  mezi doporučenými dalšími kroky se v naší analýze mohou objevit i návrhy na doplnění stávajících systémů vašeho domu o nové prvky - efektivnější regulace, tepelné čerpadlo, solární technologie apod. U každé takovéto položky bude uvedena cena vlastní technologie i cena její dodávky a instalace a vypočtena návratnost takovéto investice. Pro ceny všech těchto nových technologií platí zásada, že pro vás budou nakupovány v nejlepších cenách dosažitelných v daný okamžik na maloobchodním trhu a vám budou účtovány bez jakéhokoliv navýšení a to v předem dohodnuté výši.

Cestovné a případné další vedlejší náklady vám vyúčtujeme zvlášť v předem dohodnuté výši. 

Rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy k cenám našich služeb a zpracujeme vám cenovou nabídku na míru.

Napište nám na pomoc@housedoktor.cz a získáte uvítací slevu 5% na naše služby